Hvad dækker et ophold?

Damkjærgård har 8 pladser til børn i alderen fra 7 år og opefter. Målgruppen er børn, – med svære tilknytningsmæssige forstyrrelser; – som kan profitere af et MEGET rummeligt og hjemligt miljø, – og som har behov for et længerevarende ophold. Der er ansat 1 personale pr. barn.

Damkjærgård er åben alle årets 365 dage.

Mere end 20 års erfaring

Damkjærgård bygger på mange års erfaring; i starten var det som familiepleje, senere blev det til opholdssted. Vi har en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor de unge kan udvikle og styrke deres evner på det sociale og personlige område, så de får bedre redskaber til at klare deres fremtidige liv. Damkjærgård har intern skole, for de børn, der visiteres til det. Ellers benyttes områdets skoletilbud.

Opholdsstedsbetalingen dækker alle udgifter i forbindelse med opholdet på Damkjærgård – også ferier.  Det eneste, der ikke er med, er lægeordineret medicin, briller, og skoledelen.