Pædagogik

Dagligdagen er bygget op med struktur og vægt på grundlæggende omsorg. Der udføres et hverdagsfamilieliv, med f.eks. komme hjem-”kaffe”, udeleg, fælles aftensmåltid og godnatritualer.

Børnegruppen på 8 giver rige muligheder for at de bruger hinanden – til leg, spil, med- og modspil, inspiration, forbillede, osv. Det fungerer som en søskendeflok, og børnene føler tryghed blandt ligestillede.

Stukturen består hos os i faste rytmer. Det giver stabilitet og skaber ro i børnene, fordi de oplever at:

  •  De er ventet, eks : der står eftermiddagsmad parat på deres plads, når skoledagen er slut.
  •  De er med i fællesskabet.
  •  De kan bidrage og bidrager til fællesskabet
  •  Det giver rum til nærvær (de frigøres for bekymringer fra fortiden, og får plads til sig selv; de får rum til at opbygge ansvarlighed
   omkring egen person.)Struktur skal hos os ses som en hjælp til at skabe og fastholde overblik, og det sikrer især børnene imod tilfældige voksnes tilfældige indslag. Den aftalte struktur skal alle kunne stole på. Alle aftaler skal overholdes, og kan de ikke det, må der være en indlysende og let forståelig årsag dertil.

   Damkjærgård har nogle for alle kendte regler og rutiner. Eks. Dagsrytme – ugerytme – øjebliksrytme og husregler. Barnet skal kende til dagens indhold og vi sørger for at barnet er sikker på, hvor det skal henvende sig angående evt. usikkerhed. De voksne markerer sig med synlighed/myndighed og nærvær overfor børnene. ”(med indbygget kærlighed)”. De voksne markerer sig med troværdighed , børnene skal kunne stole på dem.

Børnene stiller hver eneste dag spørgsmålstegn ved dette gennem deres grænsesøgende og grænseoverskridende handlinger. Mener de nu det de siger ? – eller er mit råderum udvidet ? Svaret må være, – skal børnene lære troværdighed, må de voksne være troværdige selv, således forstået, at det man har besluttet sig for, bliver gennemført. Konsekvens er et spørgsmål om troværdighed.
Der stilles relevante udfordringer, så barnet trænes i at tage aktivt del i eget liv.

Der tages individuelle hensyn.

Højtider fejres sammen med børnene, ligesom familiefester, konfirmation mv. Ferieture omfatter en årlig skitur til Norge, og øvrige ferier kan være større ture til udlandet og en- eller flerdagsture i Danmark, efter individuelle hensyn.

Damkjærgård er et sikkert miljø for barnet, hvor det efterhånden bliver unødvendigt at bruge hele sin energi på at forsvare sig og afprøve grænser.
Damkjærgård ser som sin opgave at sørge for, at barnet bliver optaget af sin egen udvikling. Det sker ved at de voksne træffer og fastholder de valg, som barnet endnu ikke selv er i stand til at træffe. Friheden til at vælge er således mere eller mindre begrænset alt efter barnets evner og alder. Børnene får enkle informationer, korte intervaller. Kort sagt, hver ting til sin tid.

Børnene stiller ikke spørgsmålstegn ved de voksnes autoritet. De har en gang for alle accepteret at give ansvaret for den overordnede adfærdsregulering fra sig. – også selv om de i den konkrete situation kan brokke sig og komme med ukvemsord.

Vores pædagogik er udviklet indenfor rammerne af:

overskuelighed
imødekommenhed/omsorg
struktur
konsekvens

Indenfor denne ramme bruger vi mange forskellige metoder (afhængigt af hvilket barn det er) – for at udvikle børnenes evner og for at styrke dem på de felter, hvor de har store mangler, specielt på det sociale område.

Vi prøver at lære dem normerne for at begå sig i det daglige, og vi prøver at lære dem normer for rimelig adfærd. Vi tror på, at vi herigennem efterhånden kan frigøre energi til indlæring af de områder, der hidtil har været forsømte.

Det handler om – forenklet udtrykt – at vi med den kraftige ydre struktur kompenserer for den manglende indre struktur hos barnet. Men barnet behøver, og får også på Damkjærgård mere end struktur; det får relationer, nærvær og rigtig megen omsorg.