Personale

Damkjærgård har 7 medarbejdere. Personalegruppen har forskellig relevant uddannelsesmæssig baggrund og bred aldersfordeling, og består af både mænd og kvinder.

Da det er en meget belastet børnegruppe vi arbejder med, kræver det, at medarbejderne i samarbejde med ledelsen konstant udvikler og reviderer pædagogikken. Det er nødvendigt, for at arbejdet kan være kvalificeret. Denne del af arbejdet afsættes der mange resourcer til på Damkjærgård, og der er jævnligt supervision.